Game đánh bài Liêng - Tải về Mới nhất

Kiện toàn Hội đồng khoa học Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Ngày 15/06/2023, Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã ra Quyết định số 01/QĐ/KTCN nhằm kiện toàn Hội đồng Khoa học Khoa Kỹ thuật – Công nghệ gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Hội đồng khoa học Khoa Kỹ thuật – Công nghệ cần thực hiện các nhiệm vụ:

– Góp ý, đề xuất ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước về Khoa học được cụ thể hóa vào điều kiện của Khoa; Phương hướng phát triển khoa học của Khoa; Phương hướng và biện pháp đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa.

– Đề xuất danh mục các giáo trình cần đưa vào giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo để trình Hiệu trưởng xem xét, tổ chức lựa chọn giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo.

– Giao nhiệm vụ trực tiếp cho cá nhân có trình độ, đúng chuyên môn và kinh nghiệm biên soạn giáo trình, bài giảng mới.

– Xét duyệt, đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong Khoa, trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Nhà trường.

– Thực hiện công tác tư vấn và phản biện khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu Nhà trường.

Quyết định số 01/QĐ/KTCN ngày 15/06/2023

Cán bộ giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Cán bộ giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thông báo mới

Previous
Next

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x